Фінансовий
моніторинг
Фінансовий моніторинг
Це сукупність заходів, що вживаються суб’єктами фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, що включають проведення державного фінансового моніторингу та первинного фінансового моніторингу
Здійснюючи фінансовий моніторинг, банки і небанківські фінансові установи перевіряють клієнтів  та аналізують їхні фінансові операції. У разі виявлення підозрілих операцій суб’єктами фінансового моніторингу інформують Державну службу фінансового моніторингу та правоохоронні органи України та не вступають в ділові (договірні) відносини з таким клієнтами
«Інститут Фінансових Рішень» надає професійні, комплексні аутсорсингові послуги ведення фінансового моніторингу в тому числі через програмний модуль "Фінансовий моніторинг"
За довгі роки роботи на ринку ми сформували власний штат експертів, здатних здійснювати ефективне виконання чинного законодавства з фінансового моніторингу
Практика ілюструє, що залучення зовнішніх фахівців виявляється набагато ефективніше, ніж утримання власного штату з фінансового моніторингу. Даною послугою користуються не тільки малі компанії, для яких пошук досвідчених фахівців з фінансового моніторингу може стати проблемою, але й великі суб’єкти виконання фінансового моніторингу
Крім фінансової переваги, зовнішнє управління фінансового моніторингу дає й інші переваги:
Вибір оптимальної схеми співпраці (обсяг переданих функцій та повноважень, термін дії договору)
Професійне та оперативне вирішення екстрених і поточних завдань
Надання комплексних звітів з фінансового моніторингу регулюючим державним органам
«Інститут Фінансових Рішень» надає послуги суб’єктам первинного фінансового моніторингу (СПФМ) з забезпечення дотримання вимог законодавства про фінансовий моніторинг. Зокрема, наші профільні спеціалісти консультують та допомагають СПФМ:
1. провести внутрішній аудит в частині дотримання Компанією вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу
2. підготувати правила, програми та інші внутрішні документи з питань фінансового моніторингу
3. провести навчання працівникам, відповідальним за здійснення фінансового моніторингу
4. організувати систему внутрішнього контролю з питань фінансового моніторингу
5. здійснювати належну перевірку нових, а також існуючих клієнтів
6. здійснювати моніторинг фінансових операцій клієнта на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у СПФМ інформації про клієнта, його діяльність і присвоєний ризик
7. виявляти фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
8. повідомляти спеціально уповноважений орган про порогові та підозрілі фінансові операції, про розбіжності між відомостями про кінцевих бенефіціарних власників клієнтів СПФМ
9. подавати інформацію з питань фінансового моніторингу на запити регулятора
«Інститут Фінансових Рішень» надає послуги фінансового моніторингу з повною автоматизацією робочих процесів, в тому числі звітності
 1. Підготовка пакету нормативних документів передбачає:
  • правила фінансового моніторингу
  • програма здійснення належної перевірки клієнтів
  • програма навчання та підвищення кваліфікації працівників
  • програма управління ризиками фінансового моніторингу
  • внутрішні документи компанії (щомісячний звіт, щорічний звіт, проведення навчальних заходів, звіти НБУ)
  • посадова інструкція відповідального працівника
 2. Встановлення комплексної інформаційної системи з можливістю використання Модуля «Фінансовий моніторинг» дозволить:
  • автоматизувати всі бізнес-процеси небанківських фінансових установ
  • в online режимі здійснювати перевірку клієнтів, отримувати актуальну інформацію щодо національних публічних діячів та санкційних списків
  • автоматично формувати внутрішні звіти Компанії та звіти до НБУ
«Інститут Фінансових Рішень»

надає послуги фінансового моніторинку відповідно до:
Міжнародних стандартів:
 • Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF)
 • Директиви 2015/849/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 20.05.2015 "Про запобігання використання фінансової системи для відмивання грошей та фінансування тероризму» , що вносить зміни до Регламенту (ЄС) № 648/2012 Європейського Парламенту та Ради і припиняє дію Директиви 2005/60/ЄС Європейського Парламенту та Ради і Директиви Комісії 2006/70/ЄС"
 • Директиви ЄС (ЄС) 2018/843 Європейського Парламенту та Ради від 30.05.2018 "Про внесення змін до Директиви (ЄС) 2015/849 про запобігання використанню фінансової системи для цілей відмивання коштів та фінансування тероризму та внесення змін до Директив 2009/138/ЄС та 2013/36/ЄС"
 • Базельського Комітету з питань банківського нагляду
Законодавства України:
 • Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення"
 • Постанови НБУ №65 "Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу"
 • Закону України "Про банки і банківську діяльність"
 • Постанови Правління Національного банку щодо фінансового моніторингу
 • Інших методологічних матеріалів НБУ
Детальніше про автоматизацію фінансового моніторингу та ознайомлення з програмним модулем Ви можете за посиланням